ʤ-ҳ
ѡƷ͡G Chinese SimplifiedEnglish
 

  ҳ > Ʒȫ > > +IC/


   45.   +IC/

       1B+ > APEX ԵƬ+˿+

19959  CLAMP02   Clamp 19960  CLAMP04   Clamp 19961  HK03   For DX(SIP12)PACKAGE
19962  HK26   For DX(SIP12)PACKAGE

       2B+ > Ƭ

62870  TW-62PVO   羧Ƭ(ROHS) 69403  TW-39   羧Ƭ(ROHS) 69404  TW-90   羧Ƭ(ROHS)
10149  TW-2   羧Ƭ-TO-220 Ǧ 10148  PW-2   Ƭ8*4*1.3ROHS 10150  TW-1   羧ƬTO-220 (ROHS)
10152  PW-1A   Ƭ4.51.84.2 6951  QW-1   ʯӢƬ/QC3 86573  TO-18S   羧Ƭ
20004  MS02   Ƭ 20007  MS04   Ƭ 20009  MS07   FOR CK PACKAGE
20010  MS08   MS08 19926  TW03   For 8P-TO-3-CE 19927  TW05   For CR, DC(MO-127)
19928  TW06   For DN (SIP02) 19929  TW07   For DP (SIP03) 19930  TW09   For EL (DIP6)
19931  TW10   For DE (PD10/60S) 19932  TW12   For DX (SIP12) 19933  TW13   For DQ,DR (SIP04,05)
19934  TW14   For CD, CX (TO-220) 10057  TO-05   羧Ƭ (ROHS) 62869  TW-53N   羧Ƭ(ROHS)
10056  TO-18   羧Ƭ (ROHS)

       3B+ >

18111  TX-203-6585-00   3P 60101  203-6585-00-0602J   3P/DIODE SOCKET 54077  TX-204-6585-50   4P/DIODE SOCKET
20005  MS03   MATING SOCKET (ROHS) 20006  MS05   MATING SOCKET 97390  204-6970-56-1102J   3M TEXTOOL 4 PIN
83856  203-6585-50-0602J   Laser Diode Sockets 3PIN 46668  TCSE-1   羧 22556  204-6585-00-0602   4P/DIODE SOCKET
2243  TR-4   TR-4 羧ROHS

       4BDIP > ԲIC(PIN ڲƽ)

1916  DS1001-01-32PW   32PԲICROHS 1918  C10-16P   16PԲ׶̽ ƽROHS 24395  DS1001-01-28P   28P Բ IC
3314  DS1001-01-24PW   24PԲICROHS 3315  DS1001-01-28PW   28PԲIC ROHS 3316  DS1001-01-40PW   40PԲICROHS
29199  C27-40P-G   40PԲIC˫ ƽ 29201  C27-40P   40PԲIC˫ 2337  C10-14P   14PԲ׶̽ ƽROHS
3325  C11-28P   28PԲ׶̽ ƽROHS 4423  C11-40P   40PԲ׶̽ ƽROHS 12114  IS-64-GC   2.54mm 64PԲIC750mil
16112  C06-22P-1   22P Բ IC 89954  C06-08P-0924   IC 08P P:2.54mm 44924  C10-40P   300milԲIC 40P ƽROHS
1915  DS1001-01-6P   6PԲICROHS 1917  C10-18P   18PԲ׶̽ ƽROHS 1919  C10-08P   8PԲ׶̽ ƽROHS
2715  C10-20P   20PԲ׶̽ŶƽROHS 2843  DS1001-01-24P   24P ԲICROHS 2844  DS1001-01-20P   20P ԲICROHS
2845  DS1001-01-18P   18PԲIC ROHS 3304  DS1001-01-8P   8P ԲICǦ 3305  DS1001-01-14P   14P Բ IC ROHS
3306  DS1001-01-16P   16PԲICROHS 3324  C11-24P   24PԲ׶̽ ƽ 91462  C10-28P   300milԲIC 28P ƽROHS
14299  C27-24P-2   2.54mm IC˫͹

       5BDIP > ƽIC

1920  DS1009-14   14Pƽ ICROHS 1921  DS1009-8   8Pƽ ICROHS 3317  DS1009-18   18Pƽ IC ROHS
3318  DS1009-20   20PƽICROHS 3319  DS1009-24   300milƽ IC24PROHS 2917  DS1009-28PW   28P ƽ ICROHS
2918  DS1009-40PW   40P ƽ ICROHS 2338  DS1009-16   16PƽIC(ROHS) 4877  C03-48P   48P ƽ ICROHS
3320  DS1009-28   28Pƽ ICROHS 3321  DS1009-24PW   24P ƽICROHS 3322  DS1009-32PW   32PƽICROHS

       6BDIP > ԲIC(PIN ڲƽ)

80382  C08-28P   28PԲIC 3403  C08-08P   8PԲICROHS 3404  C08-14P   14PԲIC(Ǧ)
3405  C08-18P   18PԲIC 3406  C08-20P   20PԲICROHS 3407  C08-24P   24P-ԲIC
3412  C09-24P   24P- ԲIC (Ǧ) 3413  C09-32P   32P ԲIC 3429  C09-40P   40P ԲICROHS
2350  C08-16P   16PԲICROHS 6766  SOCKET-40P   ¹ڶƽ 1930  C09-28P   28P- ԲIC

       7BDIP > ܶ IC

16559  C05-24P   1.778mm 24P IC 54546  C05-42P   1.778m/m 42P IC (ROHS) 14777  C05-56P   1.778m/m 56PIC (ROHS)

       8BDIP > 14-Pin

16645  C18-14/6P   14P6P 19489  C18-8P/4P   8P4ROHS 2343  C18-14P/4P   14P4P

       9BPGA IC > PGA

15908  517-93C-599-54-131111   599P SOCKET 0.47 2339  C19-168P   PGA SOCKET 168P

       10BPLCC IC > DIP PLCC

1928  260-68   DIP PLCC Ǧ 4297  260-20   DIP PLCC ROHS 3427  260-28   DIP PLCC ROHS
3431  260-32   DIP PLCC ROHS 3432  260-52   DIP PLCC 1927  260-44   DIP PLCC ROHS
4678  260-84   DIP PLCC (Ǧ)

       11BPLCC IC > SMT PLCC

3435  C20-52P-S   SMT PLCC 3436  C20-68P-S   SMT PLCC 3437  C20-84P-S   SMT PLCC
3433  C20-28P-S   SMT PLCC 3434  270-32-01   SMT PLCC (ROHS) 73647  822516-7   AMP_PLCC
1926  270-20-01   SMT PLCC ROHS 1925  270-44-01   44P SMT PLCC (ROHS)

       12BSOJ > SOJ

5154  SOJ-40P-400   40 Pins 400 mil 5161  SOJ-28P-400   28 Pins 400 mil 5167  SOJ-28P-300   28 Pins 300 mil
5168  SOJ-26P-300   26 Pins 300 mil 5170  SOJ-24P-300   24 Pins 300 mil 5091  SOJ-32P-400   32 Pins 400mil
5092  SOJ-42P-400   42 Pins 400 mil 16111  C03-32P-S   32Pins IC300 mil

       13BLCC IC > LCC

15919  LCC-16P-Socket   LCC ת DIP ת 36455  IC61-0804-046   80 Pin LCC

       14BSILԲPin+SIL > Բͳĸ

1913  C16-40P   Բĸ1*40PROHS 1914  C17-40P   Բĸ 1*40PROHS 2671  IS-01412-97-111   ICԲĸ
97683  C16-PIN   for C16 Բ 20008  MS06   FOR CR,DW package 7302  C14-40P   ƽԲ 40PROHS
8289  C16-80D   Բĸ˫2*40PROHS 14857  C16-9P   Բĸ 1*9 5970  C15-40P   Բ׶ƽ𵥳40P
80715  C14-13P   Բ뵥ĸ 13PROHS 80717  C14-05P   Բ뵥ĸ 5PROHS

       15BSILԲPin+SIL > SIL ˫Բͷ

93572  P11   ̵ L:4.3mm 72541  5050935-2   춼ɵ·ܵIJ 12894  IS-01412-87-1110   IC , ̵
5614  C26-40SN   Բ˫ͷ 1*40 롾ROHS 12555  C31-21P   Բ˫ͷ1*21 12556  C32-21P   Բ뵥ĸ1*21ROHS
9253  C26-40S   Բ˫1*40ƽROHS 33513  C26-80S   Բ˫ͷ 2*40 ƽ 58157  P-11N   ̵
58158  P-16N   ̵ 58159  P-18N   ̵ 58155  P-12N   ̵
91124  C26-80D   Բ˫ͷ 80P(2*40) 93603  P12   ̵ L:5.0mm 80718  C26-05S-G   Բ˫ͷ 5PROHS
80720  C26-08S-G   Բ˫ͷ 08PROHS 80722  C26-13S-G   Բ˫ͷ13PROHS

       16BSILԲPin+SIL > Բͳ˫


       17BICͲȡ > PLCC IC ȡ

39751  SY-AG304   PLCC IC粦ȡ 20110  850W   ICPLCCǿ 2700  EX-6   ȡ PLCC
3617  EX-5   IC ȡ 25891  GCP-001ESD   IC ȡ 25892  GCP-001   IC PLCC
45103  HT-103B   PLCC IC ȡ 3730  850C   IC PLCC

       18BICͲȡ > DIP IC ȡ

15886  AT-29   490 ICȡ 10574  ICP-20Y   DIP IC ȡROHS 2131  EX-1   IC
2136  EX-2   IC 5923  860   IC о 45102  HT-103A   DIP IC ȡ

       19BICԼ > DIP IC Լ

9887  TC-28-I   28Pins DIP ICԼСROHS 90005  TC-24.3I   24PDIP IC Լ_3MROHS 48224  ITC-14A   14P ICԼ
48226  ITC-18A   18P ICԼ 48227  ITC-20A   20P ICԼ 48228  ITC-22A   22P ICԼ
48229  ITC-24A   24P ICԼ 48230  ITC-28A   28P ICԼ 48231  ITC-36A   36P ICԼ
48232  ITC-40A   40P ICԼ 48233  ITC-48A   48P ICԼ 48234  ITC-64A   64P ICԼ
27937  923739-14   14Pins DIP IC ԼСROHS 86872  923690-16   16Pins DIP IC Լ 86313  923690-14   14Pins DIP
9890  TC-24-I   24Pins DIP ICԼ 47958  TC-28-N   28Pins DIP ICԼ 8277  TC-8-I   8Pins DIP ICԼ
25836  TC-8-N   8Pins DIP IC Լ 48225  ITC-16A   16P ICԼ 2186  923739-40   40Pins DIP IC Լ
41723  ITC-8A   8P ICԼ 99621  923739-64   64P DIP IC Լ 104361  923700   16 PIN ?DIPԼ .300 BODY
104362  923704   20Pins DIPԼ.300" CLIP ALLOY 13342  TC-28.3   28PԼ 57569  TC-20N   20Pins DIP IC ԼСROHS
9926  TC-32-I-GOLD   32Pins DIP IC Լ 9928  TC-14-N   14Pins DIP IC Լ 9929  TC-18-I   18Pins DIP IC Լ
9884  TC-16-I   16Pins DIP IC Լ 9888  TC-20-I   20Pins DIP ICԼСROHS

       20BICԼ > SOIC Լ

9889  TC-16-SO-NARROW   16Pins խSOIC Լ 9893  923660-18   18Pins SOIC Լ 5509  923660-24   24Pins SOIC Լ
7573  923660-28   28Pins SOIC Լ 7583  923665-20   20Pins SOIC Լ 95139  923665-18   18Pins SOICԼ .30" CLIP GOLD
86317  923655-14   14Pins SOIC 86316  923665-16   16Pins SOIC 10668  923660-16   16Pins SOIC Լ
71421  ISP-TC-8   ISP SO8װԼ 9894  TC-14-SO-NARROW   14Pins խSOIC Լ 104359  923660-20   20-PIN SOIC Լ .300 BODY
9927  TC-8-SO-NARROW   8Pins խ SOICԼ 89929  923650-14   14Pins SOICԼ

       21BICԼ > PLCC IC Լ

9881  TC-84-SM-GOLD   84Pins-PLCC ICԼ 9883  TC-44-SM-GOLD   44Pins-PLCC ICԼ 9891  TC-28-SM-GOLD   28Pins-PLCC ICԼ
10669  TC-20-SM-GOLD   20Pins-PLCC ICԼ 10670  TC-52-SM-GOLD   52Pins-PLCC ICԼ 9892  TC-68-SM   68Pins-PLCC ICԼ

       22B >

8553  ICS-01   IC ROHS

       23BSIMM > SIMM

17256  B57-1   R89 DDR SIMM 184P 4157  SIMM 30*2   SIMM 30*2 4199  D29   SIMM 1*72

       24BDIMM > DIMM

12384  B57   SOLT DIMM 168P 4210  DIMM 168P-52130   DIMM绰886-3-5753170  G886-3-5753172   E-mailGsale@100y.com.tw
- վ - ϵ - Ʒ - Ʒ - Ʒȫ
Copyright © 2004 Centenary Materials Co., Ltd. All rights reserved.

ްӷ